GRANTS

SIA "for lovers and trees" 15.03.2024 noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. 17.1-1-L-2024/133 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


SIA "for lovers and trees" ir noslēdzis 04.08.2022 līgumu Nr. SKV-L-2022/335 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators” ietvaros.
ES fondu vizuālo elementu ansamblis
 SIA "for lovers and trees" ir noslēdzis 06.12.2022 līgumu Nr. 1/4-2/371-2021 ar Mārupes novada pašvaldību par finansējumu Uzņēmēja saimnieciskās darbības attīstībai Grantu programmas konkursa (Ie)dvesma” ietvaros